Skellefteå kiropraktorklinik

Om företaget

Skellefteå Kiropraktorklinik drivs av Tommy Holmlund, examinerad vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna och medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige. Den 5-åriga utbildningen står under Högskoleverkets tillsyn och är legitimationsgrundad enligt Socialstyrelsens normer.

Vid behandling ställs en medicinsk diagnos men även en funktionell diagnos så att patienten får en klar bild av vad som orsakat besvären och hur dessa i framtiden skall kunna undvikas.

Vårdgivare

Information vid remiss till Skellefteå Kiropraktorklinik.

Egna remissblanketter kan användas alternativt så kan Skellefteå Kiropraktorkliniks remissblanketter erhållas här. Remisser besvaras efter den första behandlingen och efter avslutad behandlingsserie.

info@skekiro.se

Observera!

Skellefteå Kiropraktorklinik har ej remisskrav. Kliniken innehar patient- och ansvarsförsäkring samt F-skattesedel.

Företagsvård

Friskvård är skattefritt för den anställde och avdragsgillt för arbetsgivaren. Den generella definitionen av friskvård är att det rör sig om träning och behandling i förebyggande syfte för eget välbefinnande. Men även behandling vars syfte är att minska besvär till följd av ensidigt och statiskt arbete kan räknas som friskvård enligt Skatteverket. 

Kiropraktisk behandling i kombination med ett individuellt anpassat rehabiliteringsprogram förkortar rehabiliteringstiden avsevärt. Skellefteå Kiropraktorklinik tecknar avtal med företag som är intresserade av prehabilitering och rehabilitering. Grundlig information om uppkomst och förhindrande av besvären ges alltid för att minska risken för fortsatta besvär och sjukskrivning.

Personalen blir genom egen förståelse för problemen mer motiverade att hålla sig friska. Detta leder naturligtvis i det långa loppet till en minskad ekonomisk belastning för företaget.